16 sep 2010

Sjukförsäkringsreformen: Ett jobb för dig

Publicerat av Jesper Räftegård kl. 11.44.

Den borgerliga regeringen har ordnat det så att Försäkringskassan, vid bedömning av arbetsförmågan hos en människa som lider av någon sjukdom eller har en funktionsnedsättning, ska pröva personen mot hela arbetsmarknaden.

Alldeles självfallet så är en sådan bedömning omöjlig att göra. En ensam handläggare kan inte gå igenom varenda typ av arbete som någon har eller som finns tillgängligt. Det förstår vem som helst.

Därutöver så kan det ju dyka upp nya typer av arbetsuppgifter i morgon. Man vet aldrig! Därför är uppgiften ännu mera monumental och överväldigande.

Till sist så ska handläggaren inte ta hänsyn till sannolikheten att personen faktiskt kommer att få jobbet. Att det till varje plats på arbetsmarknaden ofta finns tusentals bättre lämpade än den person vars arbetsförmåga prövas, det är irrelevant. Finns ett hypotetiskt jobb som han eller hon skulle kunna få, då är personen arbetsför.

Regeringen kallar detta att »se varje människas förmåga till arbete«.

* * *

Vi kan ta »Stefan« som exempel, som egentligen heter något annat. Stefan är helkroppsförlamad till följd av nervsjukdomen ALS.

I praktiken innebär regeringens nya ordning att handläggaren måste ställa sig själv den följande frågan:

– Är en sådan arbetsuppgift tänkbar, att Stefan kan utföra den?

Det handlar alltså om att pröva Stefans arbetsförmåga mot hypotetiska jobb. Sådana som inte finns, men som är tänkbara.

Ett annat sätt att formulera samma fråga är så här:

– Skulle Stefan kunna få ett jobb i en annan värld?

Frågan är klart filosofisk. Det handlar om en metafysisk bedömning som ska utföras, och detta av någon som antagligen inte kan särskilt mycket om kontingens, egenskaper, sorter, modal logik, tidsfilosofi och en hejdundrans massa andra obskyra tankegångar.

Hur snarlik vår måste denna alternativa verklighet vara för att räknas? Vad är egentligen snarlikhet? Finns det ens några alternativa världar? Är universums tillstånd kontingent eller nödvändigt? Vad för slags avvikelser är »sjukdomar«, och vad är det de avviker från? Har tillståndet »frisk« en egen existens, eller är det bara en föreställning vi bär på? Är »arbetsförmåga« intrinsikal?

Frågorna är oändligt många, och trots att varje vettig människa fattar att de inte har med saken att göra, så blir de ändå plötsligt relevanta och avgörande i och med den där lilla detaljen att människor ska prövas mot hypotetiska arbetsuppgifter.

En hypotetisk arbetsuppgift som Stefan kan utföra, det är att spela rollen som lik i teateruppsättningar och spelfilmer. Till och med en person som ligger i koma kan utföra detta. Man kan till och med tala om en särskild fallenhet för uppgiften, eftersom det är av största vikt att man kan ligga helt still under flera minuter i sträck, kanske till och med timmar.

Men det är förstås ett hypotetiskt arbete, som dessutom handläggs av AF Kultur. För att söka arbete som skådespelare måste man ha relevant utbildning, och Stefan valde att göra karriär som naturvetare. Handläggaren tvingas förkasta förslaget.

Det vore guld värt för bedömningen av arbetsförmåga om det gick att peka på en faktisk förekomst, alltså om det någonstans på hela arbetsmarknaden redan fanns ett företag som söker någon att utföra en uppgift Stefan klarar av, eller om det ens fanns någon som utförde ett sådant, trots att inga platser för tillfället är lediga.

Om handläggaren bara kunde hitta ett sådant jobb, ledigt eller upptaget, så kunde hela den filosofiska frågeställningen kringgås med oerhörd elegans. Det blir liksom bara att peka på det där jobbet och säga:

– Det där kan du göra. Du får ingen sjukersättning.

Möt Stefan:

Stephen Hawking

Stephen Hawking, prisbelönt och världsberömd professor i teoretisk fysik. Arbetar som föreläsare och författare med hjälp av en talande dator som han styr med underkäken.

Lämna en kommentar